Poziv Vladi Srbije da omogući održavanje “Parade ponosa”

2724

Organizacije za ljudska prava pozivaju Vladu Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da obezbede poštovanje Ustava Republike Srbije i omoguće održavanje “Parade ponosa” 2. oktobra u Beogradu.

Sloboda okupljanja je garantovana Ustavom i mora se zaštititi od onih koji žele da ugroze bezbednost ljudi i imovine, a to svakako nisu građanke i građani koji će se okupiti na “Paradi ponosa”.

Od prve najave održavanja “Parade ponosa”, mnogi državni funkcioneri u javnosti potenciraju zamenu teza, kojom se odgovornost za eventualno nasilje na “Paradi ponosa” prenosi na one koji mogu biti žrtve nasilnika. Ovakvim izjavama direktno se krše i zloupotrebljavaju prava i slobode građana Srbije, što je takođe protivustavno i kažnjivo.

Poziv Policijskog sindikata Srbije i organizacije “Dveri” na zanemarivanje Ustava je opasan presedan, kao i izostanak bilo kakve reakcije Vlade Srbije na mešanje “Dveri” u rad državnih organa. Smatramo da je apsolutno neprihvatljivo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je zadatak upravo zaštita prava i sloboda građana, ustaju javno protiv održavanja „Parade ponosa“, a time i protiv Ustavom zajamčene slobode okupljanja učesnika ovog događaja.

Najviši pravni akt nalaže da je svako dužan da se pridržava Ustava i zakona. Od toga ne smeju biti izuzeti Vlada Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni pripadnici državnih službi koji zagovaraju kršenje ljudskih prava, moraju snositi odgovornost za to.

Održavanje “Parade ponosa” je značajan iskorak ka unapređenju prava i sloboda građanki i građana Srbije. Ova manifestacija je važna za stvaranje društvene svesti o problemima sa kojima se građani, samo zbog svoje seksualne orijentacije, svakodnevno suočavaju.

Potpisnice saopštenja:

1. Peščanik
2. Komitet pravnika za ljudska prava – JUKOM
3. Građanska akcija Pančevo
4. Centar za nove komunikacije Dokukino
5. Resurs centar Beograd
6. Beogradski centar za ljudska prava
7. Helsinški odbor za ljudska prava
8. Centar za kulturnu dekontaminaciju
9. Centar za razvoj civilnih resursa
10. Vojvođanski klub
11. Odbor za ljudska prava Bujanovac
12. Dečiji romski centar
13. Centar za ljudska prava Niš
14. Udruženje građana/ki za promociju različitosti “Fata”
15. Građanske inicijative
16. Inicijativa mladih za ljudska prava
17. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
18. Fond za humanitarno pravo
19. Žene za mir
Koalicija protiv diskriminacije, koju čine:
20. Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS)
21. Civil Rights Defenders
22. LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava
23. Udruženje studenata sa hendikepom
24. GAYTEN LGBT
25. Praxis
26. Regionalni centar za manjine
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS:
27. Odbor za ljudska prava Niš,
28. Odbor za ljudska prava Negotin,
29. Odbor za ljudska prava Valjevo,
30. Građanski forum Novi Pazar,
31. Vojvođanski centar za ljudska prava
32. Živojin Tasić
33. Miroslava Kojić, profesorka, vajarka