Saradnja medija i NVO sektora

1017

U Nišu se danas razgovaralo i o saradnji medija i nevladinih organizacija. NVO sektor smatra da ih nema dovoljno u medijima , a sa druge strane poslenici pisane reči kažu da uvek ima mesta za bolju saradnju.

Mediji i nevladine organizacije – partneri ili protivnici ? Okrugli sto u Nišu okupio je predstavnike i jednih i drugih. Svako je izneo svoje iskustvo. Obe strane se slažu –  ima prostora za bolju saradnju.

Ovo je bila treća javna rasprava o saradnji medija i NVO sektora. U planu je ukupno 12. Organizovala  je Medijska koalicija uz pomoć Američke agencije za medjunarodni razvoj.