Seminar “Praćenje rada sudova”

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš i Resource Centre Niš održan je trodnevni seminar pod nazivom "Praćenje rada sudova" u periodu od 28....

Model zakona o slobodnom pristupu javnim informacijama

U nedelju, 30. marta 2003 u 14.30 h u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš I Resource Centre Niš, održana je tribina za predstavnike...

“Ljudska prava za buduće donosioce odluka”

U prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, 03.03.2003.god., održana je dodela nagrada učesnicima seminara “Ljudska prava za buduće donosioce odluka” u organizaciji NARODNOG PARLAMENTA...

Resurs Centri

Mreža Resurs Centara osnvana je od strane Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava u cilju osnaživanja lokalnih...

Kampanja “Ljudska prava svima”

Kampanja ¨Ljudska prava svima¨ u realizaciji mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, posvećena je 10.decembru - Međunarodnom danu ljudskih prava. Kao...

Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja, “Sloboda govora i odgovornost...

U Strazburu je 17. i 18. oktobra tekuće godine, održana “Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja”, čija je realizacija omogućena zahvaljujući finansijskom prilogu...

Dokumenti