šesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je šesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama...

Peti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je peti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama...

Mreža CHRIS u poseti Valjevu

Koordinatori Mreže CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji u dvodnevnoj poseti Valjevu obišli Odbor za ljudska prava Valjevo, Okružni sud, RTV MARŠ i...

Treći seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Treći seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš 11. maja 2004. Dugoročni cilj ovog...

“Osnaživanje i edukacija samohranih majki”

15.09.2003. god. Odbor za ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta “Osnaživanje i edukacija samohranih majki” koji finansira IRC. Projekat traje do novembra...

“Dan na poklon”

Projekat “DAN NA POKLON” u realizaciji Resurs Centra Nis, dobio je tehnicku i logisticku podrsku od Odbora za ljudska prava Nis, tokom juna, jula...

Strategija za smanjenje siromaštva

28.07.2003.god. Odbor za Ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta "Osnazite majke, smanjite siromastvo", u okviru programa lokalnih inicijativa za strategiju smanjenja siromastva...

Sastanak CIDE sa Ngo iz Niša

U sredu 23.07.2003, Odbor za ljudska prava Nis organizovao je sastanak jednog broja nevladinih organizacija iz Nisa sa predstavnikom Kanadske Mejunarodne Agencije za Razvoj - CIDA,...

Okrugli sto “Položaj izbeglica u 2003.godini”

U prostorijama Odbora za ljudska prava Nis i Resurs Centar Nis je jula meseca odrzan i okrugli sto na temu "Položaj izbeglica u 2003. godini"...

Silent theatre u Nišu

Odbor za ljudska prava Nis i Resurs centar Nis primili su i ugostili dolazak ekipe Silent theatre iz Švedske, ekipu gluvonemih glumaca koji unazad...

Dokumenti