“Domaća suđenja za ratne zločine i saradnja sa Haškim tribunalom”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija Saveta Evrope, u saradnji sa Nacionalnim savetom za saradnju sa MKTJ, Odborom za ljudska prava Niš...

Mreža CHRIS u poseti Novom Sadu

Koordinatori Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS u dvodnevnoj poseti Novom Sadu obišla su Vojvođanski centar za ljudska prava, TV APOLO,...

Sedmi seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je sedmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama...

Mreža CHRIS u poseti Nišu

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, u poseti Nišu obišla Okružni sud, Medija centar Niš, Resurs centar Niš i Odbor za...

šesti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je šesti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama...

Peti seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji - CHRIS, organizovala je peti seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama...

Mreža CHRIS u poseti Valjevu

Koordinatori Mreže CHRIS, Odbori za ljudska prava u Srbiji u dvodnevnoj poseti Valjevu obišli Odbor za ljudska prava Valjevo, Okružni sud, RTV MARŠ i...

Treći seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Treći seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš 11. maja 2004. Dugoročni cilj ovog...

“Osnaživanje i edukacija samohranih majki”

15.09.2003. god. Odbor za ljudska prava Nis je krenuo sa realizacijom projekta “Osnaživanje i edukacija samohranih majki” koji finansira IRC. Projekat traje do novembra...

“Dan na poklon”

Projekat “DAN NA POKLON” u realizaciji Resurs Centra Nis, dobio je tehnicku i logisticku podrsku od Odbora za ljudska prava Nis, tokom juna, jula...

Dokumenti