Resurs Centri

Mreža Resurs Centara osnvana je od strane Mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava u cilju osnaživanja lokalnih...

Kampanja “Ljudska prava svima”

Kampanja ¨Ljudska prava svima¨ u realizaciji mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, posvećena je 10.decembru - Međunarodnom danu ljudskih prava. Kao...

Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja, “Sloboda govora i odgovornost...

U Strazburu je 17. i 18. oktobra tekuće godine, održana “Regionalna konferencija o kleveti i slobodi izražavanja”, čija je realizacija omogućena zahvaljujući finansijskom prilogu...

Dokumenti