Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije

Sastankom Programskog saveta koji je održan 01. novembra 2019. godine u prostorijama Odbora za ljudska prava Niš, započela je realizacija I faze projekta ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,,.

Projekat ,,Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije,, koji se realizuje na teritoriji juga Srbije i sledećih gradova: Niš, Leskovac, Pirot i Vranje. Glavni cilj projekta je unapređenje postojećih i izgradnja novih kapaciteta za praćenje i angažman u oblasti vladavine prava, sa naročitim fokusom na reformu pravosuđa. Takođe, jedan od ciljeva je ohrabrivanje i izgradnja kapaciteta na jugu Srbije da nastupaju sa sopstvenim inicijativama i relevantnim uticajem na procese jačanja nezavisnosti i odgovornosti, te poboljšanja efikasnosti i kvaliteta pravosuđa, kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou. Projekat je koncipiran i finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo i realizuje se u partnerstvu sa Odborom za ljudska prava Niš, kao i drugim organizacijama, medijima i pojedincima sa juga Srbije.